Inner-communication/Meditaion OLD

Creativity is Creation itself. I cannot create without knowing the Creator within. So, my journey took me to discover my different layers until I arrived to the Creator that resides inside myself. My only task is to find out what the Creator wants me to create and in what ways It wanted me to express Us in the world. 🙂

Occasionally, it maybe challenging, because what I wish for myself, based upon what I know about myself, can be different from what the Creator wants for me. But, eventually, I always align myself with Its will, and so the magic of creation happens.

Creativity can be looked at as the result of inner communication; mediation functions as a bridge that reaches deep within the individual (psyche, emotions) then reaches up to the Source and finally the findings are expressed in the world through our unique creations.

These creations are always specific to the person creating them and they are not necessarily ‘artistic’.

Everything that is produced can be a piece of creation as long as it is done with care and attention.

Work is love made visible.

And if you cannot work with love but only with distaste, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy.

For if you bake bread with indifference, you bake a bitter bread that feeds but half man’s hunger.
And if you grudge the crushing of the grapes, your grudge distils a poison in the wine.

And if you sing though as angels, and love not the singing, you muffle man’s ears to the voices of the day and the voices of the night.

Khalil Gibran

***

Meditation as a form Inner-Communication

Retreats

information will be posted soon

*

 

Meditation for Freedom – Teachings of ILM

The Holy Spirit: The Holy Spirit is the very highest of all of the energy currents of God. It originates in God and goes out from Him to form the realms that constitute His Creation. It is also the “straight and narrow” energy pathway that takes us back from the lower realms on The Path of Sound and Light to our true home in the soul plane.

 

Freedom of Choice – Forgiveness and Affirmations: Because God is always present within us, the Love, the Joy, the Peace of God are always alive in us as well. They are never really lost, just obstructed at times by the things of the world (karmas). If we’re not experiencing their presence, we must overcome our inner obstacles (karmas) by letting go of whatever is blocking the ongoing flow of His Holy Spirit. Forgiveness is the ‘magic medicine’ that dissolves these obstructions and brings us the healing we need, whether in the relationships within ourselves or in our relationships with others. Our judgements, doubts and emotional reactions all originate in our old ways of thinking. To change this and begin to become more of what we now want to be, we have to take command of our minds and start to ‘renew’ them. There are many techniques we can use to help us. Some of them involve the use of affirmations. An affirmation is a statement made with force and sincerity as a way of training our subconscious minds to hold new thought and belief patterns.

 

Forgiveness and Relationships – The Laws of Acceptance, Understanding and Enthusiasm: The law of acceptance involves seeing and ’embracing’ ourselves just as we are right now, without any conditions, and then opening ourselves to accept others for who they are as well. The joyous, creative energy of enthusiasm is a second hallmark of God’s living presence in us. There is a well-known French expression, joie de vivre, which means “joy of living,”  and it is this childlike joy of living that we must find, rekindle and then bring to our relationships in the world. It is understanding that moves us into the peace that is God’s – a peace we can then share with others. But what is genuine understanding? It is a real inner knowing of the true purpose and direction of all life and of all we see around us on earth – that life is a wondrous adventure of discovery which moves us all toward the eventual knowing of our oneness in God.

source

 

*

 Magyarul

Meditáció

*

 A meditáció elsajátítása egy fontos mérföldkő lehet egy nyugalmasabb, sikeresebb és tejesebb életvitel felé.

A meditáció és relaxáció a szellemi megtisztulásról, a lelassulásról, a nyugalom és egyensúly visszaintegrálásáról szól.

Lehet napi 10 percet is meditálni de akár két és fél órát is. Ezt mindenki maga dönti el. Kinek mi működik.

*

*

Végül nincsen már hová fordulni – csak befelé.

Senki sincs odakint, aki megmenthetne engem, de olyan sincsen, aki bánthatna vagy jót tehetne velem.

 Mindez csupán a képzeletemben létezik. Amikor körül nézek biztonságot, szeretet, megértést vagy együttérzést keresve, nem találom, nem látom azokat sehol. Azért nem, mert nem léteznek bennem.

 Isten (a forrás) felajánlja nekem mindazt, amire szükségem van. Azért nem látom ezt, mert önmagamon kívül keresgélek, ahol nincs más, mint anyag.

 Az anyag, miből a világ felépül valójában gondolatokból áll össze. Az én gondolatimból, és a te gondolatidból is. A világ egy állandóan változó anyag, mely nem tud sem biztonságot sem stabilitást felajánlani nekünk. Egyszerűen ilyen a természete. Ennek ellenkezője, az amit, Isten ajánl – mindazt, amit kérek.

 De mivel el vagyok veszve az anyag világában, nem láthatom, hogy az amit keresek, és ami valójában bennem van, csak arra vár, hogy felfedezzem.

Amikor veszem a fáradságot, hogy leüljek magammal és Istennel legyek egy egészen új világ nyílik meg számomra. Egy új világ, mely tele van szeretettel, békességgel, gondoskodással és kedvességgel.

 Nem azt javaslom, hogy ne létezzünk tovább az anyagi világban. Viszont hiszem, hogy az anyag/materiális világ csupán kiterjesztése benső valóságunknak. Így pedig mivel szeretetteljesebb, békésebb, teljesebb kapcsolatot alakíthatunk ki Önmagunkkal és Istennel bensőnkben, az anyagi/materiális világ annál inkább hasonlítani fog a benső megéléseinkre.

Isten és a benső világ az első. Csak aztán jöhet a külső. Amikor úgy érzem, hogy Életem nehéz, tudom, hogy elveszítettem kapcsolatomat Istennel és Önmagammal.

 *

*

A meditáció a kulcs.

 A meditáció segítségével kapcsolatban maradok mindazzal a mit tiszta, szeretetteljes és létszükség. Amikor elveszítem ezt a kapcsolatot, amikor nem meditálok az Élet nyomorúságosság, egy küzdelemmé és nehézzé válik.

Amikor kapcsolatban vagyok Önmagammal és Istennel, amikor újra és újra befelé fordulok, az Élet egy izgalmas csodákkal teli utazássá válik és anyag/materiális világ pedig egy felfedezésre váró játszótérré minősül. Komolytalanabbá, játékosabbá, vidámabbá és ártatlanabbá válok.

 Hazatalálok.

*

Meditáció előnyei:
A figyelmünk élesedik. Az értelem, olyan mint egy tó felszíne, amikor fújja a szél a felszín ’borzoltá’ válik és semmit sem lehet tisztán látni benne; a visszatükröződő dolgok csak törten látszanak vagy csak részletekben.

A gondolatok összevisszasága eltávolít bennünket egymástól, a környezetünktől és önmagunktól is. A meditációban a gondolatok ziláltsága megszűnik. Minél inkább képes a tudat pihenni, gondolatok nélkül létezni, annál jobban képes a test is pihenni.